Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Γιάννης Τσαβαρής - Αυτή είναι η πολιτική και ποιοτική διαφορά μας κύριε Σοφρά...


Σε απάντηση της προκλητικής επιστολής του κυρίου Σοφρά σχετικά
με την ΕΥΔΑΠ αλλά και γενικότερα με την οικονομική διαχείριση
του Δήμου τα τρία τελευταία χρόνια θα ήθελα να του θυμίσω τη
γνωστή λαϊκή παροιμία «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν
μιλάνε για σχοινί».

Ενώ θα μπορούσα με σειρά στοιχείων να αποδείξω ότι ο κατά
δήλωσή του ειδήμων περί των οικονομικών κύριος Σοφράς
χειρίστηκε τα οικονομικά του Δήμου με τον καταστροφικότερο
τρόπο, παρά ταύτα θα καταθέσω μόνο δύο έγγραφα που
αποδεικνύουν το μέγεθος... της επιτυχίας του.

Στις 06-02-2009 επιδόθηκε κατά του Δήμου Σαλαμίνας από την
ΕΥΔΑΠ «ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ» σύμφωνα με το
οποίο η ΕΥΔΑΠ κατέσχε από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου
μας στην Εμπορική Τράπεζα ποσό ύψους 3.411.649,68 ευρώ,
χρήματα τα οποία είχαν περιέλθει στο λογαριασμό μας μετά από
την σύναψη δανείου που είχαμε πραγματοποιήσει
προκειμένου να αποπληρώσουμε με τα χρήματα αυτά την
τοπική αγορά το έτος 2009.

Θα πρέπει δε να σημειώσουμε ότι από τις 03-07-2008 με έγγραφο
(γνωστοποίηση- πρόσκληση) από την ΕΥΔΑΠ ο Δήμος μας είχε
κληθεί να τακτοποιήσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την
παραπάνω οφειλή. Ο κύριος Σοφράς αδιαφορώντας και
ανήμπορος να διαφυλάξει τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου,
«πέτυχε» την οικονομική ζημία του τόπου μας μετά την ανωτέρω
κατάσχεση...

Ακόμη αναρωτιόμαστε γιατί μετά από μία τόσο επιζήμια για τα
οικονομικά συμφέροντα του δήμου επιλογή, ο κύριος Σοφράς
εξακολουθεί να προκαλεί τη νοημοσύνη μας διεκδικώντας ξανά
την πολιτική διαχείριση του Δήμου.

Φανταστείτε τον κύριο Σοφρά σε αυτή την δύσκολη
οικονομική συγκυρία να ηγείτο της Δημοτικής Αρχής...

Όμως τα κατορθώματα του κύριου Σοφρά δεν σταμάτησαν εκεί.
Σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΥΔΑΠ (Α.Π 380713/08-02-2011) με
θέμα τις οφειλές του Δήμου μέχρι 03-01-2011, το ύψος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιούργησε μετά το κατασχετήριο
και μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του Δήμου ήταν επιπλέον
3.070.975,54 ευρώ. Θα πρέπει δε να τονίσουμε ότι μετά το
κατασχετήριο αθέτησε την από αυτόν υπογραφείσα ρύθμιση
στις 21-12-2009 με αποτέλεσμα να χρεώσει το Δήμο και με τόκους
υπερημερίας.

Με αυτά τα δεδομένα επιβαλλόταν η νέα Δημοτική Αρχή να
χαράξει μια άλλη πορεία που θα ερχόταν σε αντίθεση με αυτή
την ανερμάτιστη και πρόχειρη πολιτική τού κύριου Σοφρά.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή πέτυχε να εντάξει τη συνεργασία της με
την ΕΥΔΑΠ σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, απόρροια
του οποίου ήταν η οικονομική ωφέλεια του Δήμου, αλλά και η εν
τέλει αποπληρωμή των χρεών του προς την ΕΥΔΑΠ.

Εν κατακλείδι, εσείς κύριε Σοφρά ήσαστε ο Δήμαρχος των
κατασχέσεων και των μη τηρουμένων ρυθμίσεων ενώ εμείς
είμαστε η Δημοτική Αρχή που τηρήσαμε και τιμήσαμε την
υπογραφή μας και παράλληλα αποπληρώσαμε χωρίς
οικονομική ζημία του Δήμου την ΕΥΔΑΠ.

Αυτή είναι η πολιτική και ποιοτική διαφορά μας. Ελπίζω κάποια
στιγμή επιτέλους να το καταλάβετε.


Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
Γιάννης Τσαβαρής