Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Γιάννης Τσαβαρής - "ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΝ κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ"
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΝ κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ


31 Μαΐου 2013
  
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση  του Αντιπεριφερειάρχη κο Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη σχετικά με τις  διαδικασίες δέσμευσης του παρανόμως εξορυχθέντος  υλικού από την  εταιρία «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε», στη θέση «Γούβα Μπατσί» καθώς και όλα όσα αναφέρονται  στο μνημονευόμενο εις την ως άνω  ανακοίνωση  με αριθμό πρωτοκόλλου 27472/22828/22-5-13 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Καλογερόπουλου  δημιουργούνται μία σειρά από ερωτήματα  στα οποία οφείλει να απαντήσει κάθε αυτοδιοικητικός παράγοντας που πρέπει να  χειρίζεται παρόμοιες καταστάσεις με ιδιαίτερη πολιτική ευαισθησία και να μην αρκείται  απλά σε διαπιστώσεις.

Στα  πλαίσια αυτά πιστεύουμε  ότι ο καθ’ όλα ευαίσθητος πολιτικά κος Αντιπεριφερειάρχης οφείλει  όχι μόνο να αναρωτιέται  «ποιος είχε την αρμοδιότητα  για να προχωρήσει περαιτέρω τις διαδικασίες» …[αποκλείοντας εαυτόν  και αφήνοντας σκιές σε δικαίους και αδίκους] αλλά και να προσδιορίζει και να κατονομάζει τους υπαίτιους και να ζητά τον καταλογισμό ευθυνών που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία..

Ο Δήμος Σαλαμίνας  όπως προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο  του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  δεν ήταν και δεν είναι αρμόδιος   και δεν μετείχε  ούτε στην Επιτροπή που συστάθηκε για την  κατάσχεση και επιμέτρηση των  παρανόμως εξορυχθέντων λατομικών προϊόντων, ούτε στην αστυνόμευση του εξαχθέντος υλικού ,ούτε στην διενεργηθείσα νεώτερη επιμέτρηση για προσδιορισμό των παρανόμως απομακρυνθέντων  λατομικών προϊόντων από τον χρόνο της κατασχέσεως .

Για το λόγο αυτό ζητά από τον κο Αντιπεριφερειάρχη όπως άμεσα και σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας υποβάλλουν από κοινού μήνυση  κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διαπιστωθεί  ποιες υπηρεσίες  ποιοι υπεύθυνοι  και  πότε έπρεπε να προβούν σε κατάσχεση και επιμέτρηση των εξαχθέντων παράνομα λατομικών προϊόντων, για ποιους λόγους καθυστέρησαν να προβούν στις οφειλόμενες ενέργειες, ποια η ζημία του Δημοσίου από τις ως άνω  αναιτιολόγητες καθυστερήσεις .

Αναμένοντας  επί πενθήμερο την  αιτουμένη συνεργασία  από τον κο Περιφερειάρχη είμαστε έτοιμοι να του αποδώσουμε τα εύσημα διαφορετικά ο Δήμος Σαλαμίνας, μετά  και την πρόσφατη διαπίστωση της σειράς των παραλείψεων από τις κατά νόμων αρμόδιες υπηρεσίες, θα προβεί ο ίδιος και μόνο πλέον στις παραπάνω προαναφερόμενες ενέργειες ενώπιων των αρμοδίων Δικαστικών αρχών .
                                

 Γραφείο ενημέρωσης Δήμου Σαλαμίνας