Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Γ. Τσαβαρής: "Άνθρακες και πάλι ο θησαυρός που ανακάλυψαν"


 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  
22 Μαΐου 2013

 Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής ανάρτησης στο διαδίκτυο με αφορμή την ακύρωση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής των αποφάσεων υπ΄ αριθ. 107/2013, 115/2013 και 126/2013 και προς αποφυγήν δημιουργίας εντυπώσεων, επειδή το σύνηθες αυτό φαινόμενο, της ακύρωσης για τυπικούς λόγους επιχειρείται να αναδειχθεί σε μέσο τρομοκράτησης των Σαλαμίνιων εμπόρων εις τους οποίους υπάρχουν οφειλές και μάλιστα προηγουμένων Διοικήσεων του Δήμου, τονίζουμε τα εξής:

 Ο Δήμος αν και θα μπορούσε να υποστηρίξει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προσφεύγοντας στην επιτροπή  του άρθρου 152, εντούτοις προκρίνει ως προς την  συντομότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, να επανεισαγάγει προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις που ακυρώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της Περιφέρειας.

Μικρό και περιορισμένο λοιπόν το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης ενός συνήθους τυπικού γεγονότος για όσους περίμεναν να δρέψουν δάφνες.

Άνθρακες και πάλι ο θησαυρός που ανακάλυψαν .
                                Γραφείο ενημέρωσης Δήμου Σαλαμίνας