Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Από τα λόγια στα έργα κι από τη Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ασπροπύργου στη δημοπράτηση!!!


Δημοπρατήθηκε σήμερα το έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Αμπελακίων - Σεληνίων" και ανάδοχος αναδείχτηκε η κατασκευαστική εταιρία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ με έκπτωση 36%!!!