Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Δελτίο τύπου του Δήμου Σαλαμίνας σχετικά με την υπόθεση των ιχθυοκαλλιεργειώνΣχετικά με την υπόθεση των ιχθυοκαλλιεργειών της εταιρείας “ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΒΕ” στις θέσεις Θινιό και Φόκα Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ενώ η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τον εκσυγχρονισμό των ιχθυοκαλλιεργειών,  είχε οριστεί για μεν τη θέση Θινιό την Τρίτη 05-03-2013, στις 15:00 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης και για δε τη θέση Φόκα την Τρίτη 12-03-2013, στις 15:00, οι μελέτες και για τις δύο υποθέσεις παρελήφθησαν, από το Δήμο μας, την Παρασκευή 08-03-2013 μη έγκαιρα χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

   Δηλαδή στην πρώτη συνεδρίαση, για τη θέση Θινιό, ο Δήμος μας αγνοούσε την ύπαρξη μελέτης και ενημερώθηκε για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη (05-03-2013) λίγες ώρες πριν τη συζήτηση, ενώ στη δεύτερη συνεδρίαση για τη θέση Φόκα ο Δήμος είχε στη διάθεσή του μόνο μία εργάσιμη ημέρα για να ενημερωθεί για τις μελέτες και για να πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σε αντίθεση με την Περιφέρεια που διέθετε τις μελέτες από τις 09-05-2012 και είχε στη διάθεσή της δέκα μήνες για να τις επεξεργαστεί.

   Είναι γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της ελλιπoύς ενημέρωσης και γνωρίζοντας ότι οι εισηγήσεις των Δ/νσων Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και του Δήμου Σαλαμίνας, και για τις δύο υποθέσεις, θα ήταν βάση νόμου, θετικές, δεδομένου ότι η Μ.Π.Ε υποχρεούται να είναι εναρμονισμένη με τη ΚΥΑ 31722/04-11-11 περί Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, σαν πρώτο βήμα ζήτησε την αναβολή των συζητήσεων μη θέλοντας να ρισκάρει μια θετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

   Εξάλλου είναι γνωστή η πάγια θέση του Δημοτικού Συμβουλίου να εμμένουμε όχι στην παράταση λειτουργίας, όχι στις εκδώσεις νέων αδειών, όχι  στην προσθήκη εγκαταστάσεων κλπ. για τις υφιστάμενες ιχθυοκαλλιέργειες.

Γραφείο ενημέρωσης Δήμου Σαλαμίνας