Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΣαλαμίνοςΈχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 19η Mαρτίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  13.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: 

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013.

2.-Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας ανταποδοτικού χαρακτήρα  , έτους 2013.

3.-Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας , έτους 2013.

4.-Προγραμματισμός πρόσληψης ενός ιατρού εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, έτους 2013.

5.-Έγκριση υψομετρικών μελετών .

6.-Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών & Πολιτιστικών Συλλόγων.

                                                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ                                                   ΑΝΝΑ   ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ